logo_se.png

TILLVERKARE AV STATYETTER, POKALER OCH REKLAMARTIKLAR

Allmänna användarvillkor för webbplatsen (regler)

I. PREAMBULAN


1. Detta dokument fastställer villkoren för åtkomst och användning av webbplatsen, som i fortsättningen kommer att kallas: Allmänna villkor.

2. Varje användare är skyldig att bekanta sig med, följa och acceptera de allmänna villkoren utan begränsningar och förbehåll i det ögonblick då de vidtar åtgärder för att använda webbplatsen.

3. Om du inte samtycker till alla Allmänna villkor bör du sluta använda webbplatsen och lämna den omedelbart.

4. Alla varumärken, företagsnamn och logotyper som används på webbplatsen tillhör sina respektive ägare och används endast för identifieringsändamål. De kan vara skyddade av varumärken.

5. Det är förbjudet att obehörigen använda innehållet på webbplatsen, verk eller information, samt obehörig reproduktion, retransmission eller annan användning av någon del av webbplatsen, eftersom sådana åtgärder kan bryta mot bland annat upphovsrätten eller skyddade varumärken.

6. Frågor eller kommentarer om webbplatsen kan rapporteras till följande e-postadress: legal@grupaglasso.pl.


II. DEFINITIONER


 

1. KONTAKTFORMULÄR - en frågeformulär tillgänglig på webbplatsen, som möjliggör omedelbar sändning av meddelanden till webbplatsens ägare;

2. GÄLLANDE LAG - För att uppfylla Allmänna villkor gäller polsk lag;

3. WEBBSIDA - ett verktyg vid namn: grupaglasso.pl, som används för att tillhandahålla elektroniska tjänster;

4. ANVÄNDARE - en fysisk person, juridisk person eller en icke-juridisk enhet som har rättskapacitet enligt lag och använder sig av elektroniska tjänster som är tillgängliga på webbplatsen;

5. VILLKOR - en samling av alla bestämmelser, inklusive dessa Allmänna villkor, integritetspolicy, kakor, användarvillkor för användning av webbutiken samt alla andra villkor som finns på webbplatsen och som gäller specifika funktioner, egenskaper eller kampanjer, samt kundsupport;

6. ÄGARE - Den enhet som tillhandahåller denna webbplats är företaget: Entreprenör Herr Paweł Szczerba, som driver verksamhet under namnet: Glasso, med säte på: ul. Kobierzycka 18A, 52-315 Wrocław, NIP: 911-170-84-74;

7. SÖKMOTOR - en kostnadsfri elektronisk tjänst tillhandahållen av en tjänsteleverantör till tjänstemottagare, som möjliggör sökning av specifika annonser eller innehåll baserat på kriterier som anges av tjänstemottagaren (med hjälp av filter).


III. OMFATTNING AV VILLKOR


1. Ägaren tillhandahåller tillgång till innehållet på webbplatsen enligt följande Allmänna villkor. 
 

2. Innehållet och informationen som publiceras på webbplatsen är avsedd för intresserade personer och kan endast användas i informativa syften.

3. Användare kan använda tillgång och tjänster som erbjuds på webbplatsen, förutsatt att de tidigare har samtyckt till Allmänna villkor.


IV. REGLER FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN


1. Webbplatsen stöds av alla typer av webbläsare. Inga speciella egenskaper hos användarens slutanordning krävs.

2. Efter att ha accepterat villkoren har användaren rätt att granska, kopiera, skriva ut och sprida innehållet på denna webbplats utan att göra ändringar i innehållet, under förutsättning att:

a. denna information kommer endast att användas för informationsändamål och inte för kommersiella ändamål;

b. varje utförd kopia kommer att innehålla information om upphovsrätten eller data om innehållsförfattaren.

3. Det är förbjudet att använda och kopiera programvara, processer och teknologi som utgör en del av webbplatsen.

4. Användare får endast använda webbplatsen i enlighet med bestämmelserna i telekommunikationslagen, lagen om elektroniska tjänster och tillämpliga civilrättsliga bestämmelser.

5. Det är förbjudet att använda webbplatsen:

a. ett sätt som leder till överträdelse av gällande lagar;

b. på något sätt som är olagligt eller oärligt, eller på ett sätt som syftar till att uppnå ett olagligt eller oärligt syfte;

c. för ändamål som är relaterade till att skada barn eller försöka orsaka dem någon form av skada;

d. för att skicka, medvetet ta emot, ladda upp eller använda innehåll som strider mot Allmänna villkor;

e. för att skicka eller provocera leverans av någon oönskad eller obehörig reklam eller marknadsföringsmaterial, liksom någon form av liknande, som klassificeras som SPAM.

f. att medvetet överföra några data, skicka eller ladda upp något material som innehåller virus, trojaner, spionprogramvara (spyware), reklamprogramvara (adware) eller annan skadlig programvara eller liknande datorprogrammerade koder som är avsedda att negativt påverka eller hota funktionen hos någon programvara eller datorutrustning eller negativt påverka eller hota användaren.


V. COOKIES


1. Webbplatsen använder cookies eller liknande teknik (härefter gemensamt kallade cookies) för att samla in information om användarens åtkomst till webbplatsen (t.ex. genom dator eller smartphone) och deras preferenser. De används bland annat för reklam- och statistikändamål samt för att anpassa webbplatsen efter användarens individuella behov.

2. Kakor är informationsfragment som innehåller en unik referenskod som webbplatsen skickar till användarens enhet för att lagra och ibland spåra information om den använda enheten. De tillåter vanligtvis inte att användaren identifieras. Deras huvudsyfte är att bättre anpassa webbplatsen till användaren.

3. Vissa av kakor-filerna på webbplatsen är endast tillgängliga under den aktuella webbsessionen och löper ut när webbläsaren stängs. Andra kakor används för att komma ihåg användaren som identifieras när de återvänder till webbplatsen. Dessa sparas sedan under en längre tid.

4. Alla cookies-filer som finns på webbplatsen fastställs av ägaren.

5. Alla cookies-filer som används på denna webbplats är i enlighet med gällande lagar i Europeiska unionen.

6. De flesta användare och vissa mobila webbläsare accepterar automatiskt kakor. Om dessa inställningar förblir oförändrade kommer kakor att sparas i enhetens minne.

7. Användaren kan ändra sina preferenser för att acceptera cookies eller byta webbläsare för att kunna få lämpliga meddelanden varje gång cookies-funktionen är inställd. För att ändra inställningarna för att acceptera cookies måste du anpassa inställningarna i webbläsaren.

8. Det är viktigt att komma ihåg att blockera eller ta bort cookies-filer kan förhindra fullständig användning av webbplatsen.

9. Kakor kommer att användas för nödvändig sessionshantering, inklusive:

a. Skapa en specialinloggningssession för webbplatsanvändaren så att webbplatsen kommer ihåg att användaren är inloggad och att deras begäranden levereras på ett effektivt, säkert och enhetligt sätt.

b. Identifiering av användare som tidigare har besökt webbplatsen, vilket gör det möjligt att identifiera antalet unika användare som har använt tjänsten och säkerställa tillräcklig kapacitet för nya användare.

c. Identifiera om en person som besöker webbplatsen är registrerad på webbplatsen;

d. Registrering av information från användarens enhet, inklusive: cookies, IP-adress och information om använd webbläsare, för att kunna diagnostisera problem, administrera och spåra användningen av webbplatsen.

e. Anpassning av layoutelement eller innehåll på webbplatsen;

f. Insamling av statistisk information om hur användaren använder webbplatsen, för att kunna förbättra webbplatsen och fastställa vilka delar av webbplatsen som är mest populära för användarna.


VI. FACEBOOK-PLUGIN


1. Webbplatsen innehåller en plugin (tillägg) för det sociala nätverket Facebook. 
 

2. Facebook-pluginet är märkt med Facebook-logotypen.

3. Tillägget kommer att ansluta direkt till ägarens profil på Facebook-servern. Facebook kan då få information om att användaren har besökt webbplatsen från sin IP-adress.

4. Om användaren besöker en webbplats medan de är inloggade på sin Facebook-profil, kommer Facebook att registrera information om besöket. Även om användaren inte är inloggad på Facebook kan Facebook fortfarande samla in information om IP-adressen.

5. Facebook överför inte information om insamlade data och hur de används till ägaren. Ägaren känner inte till syftet och omfattningen av data som samlas in av Facebook. För att få ytterligare information om integritet på Facebook-portalen, bör man kontakta Facebook direkt eller läsa integritetspolicyn på följande adress: https://www.facebook.com/about/privacy/.

6. Om användaren inte vill att Facebook ska kunna samla in information om webbplatsens surfning, är det bra att användaren loggar ut från sitt Facebook-konto i förväg.


VII. PLUGIN FÖR ANDRA SOCIALA MEDIEPLATSER


1. Ägaren kan också använda andra sociala plugin (tillägg) (t.ex. Twitter, Google+ eller LinkedIn).

2. Tillägg för sociala medier kan identifieras genom ikonerna som används för att dela information på en viss plattform.

3. Tillägg gör det möjligt för användarna av dessa plattformar att länka till webbsidor i sina inlägg på dessa sociala plattformar.

4. Tillägg kommer direkt att ansluta till ägarens profil på servern för den aktuella sociala plattformen. Därefter kan plattformen få information om att användaren har besökt webbplatsen från sin IP-adress.

5. Under användarens besök på profilen använder administratören för det sociala mediet cookies och liknande tekniker för att övervaka beteendet och åtgärderna som användaren vidtar. Denna information samlas in bland annat för att skapa så kallad webbplatsstatistik. Statistiken innehåller endast anonymiserad statistisk data om användare som besöker profilen och det finns ingen möjlighet att koppla dem till en specifik person. Ägaren har ingen tillgång till personuppgifter som används av sociala medier för att bland annat förbereda webbplatsstatistik.

6. Tack vare de statistikdata som genereras av sociala medier-plattformen har ägaren information om hur användarna använder ägarens profiler och vilket innehåll som är mest populärt. Med denna information kan ägaren optimera sina profiler genom att bättre anpassa det publicerade innehållet till användarnas intressen och beteenden. Den ansvariga enheten för behandling av användardata för att generera statistik är varje administratör för de nämnda sociala medier-plattformarna. Därför är administratörerna skyldiga att informera användarna om alla frågor som rör behandlingen av personuppgifter för att skapa statistik på sidan samt om möjligheten att utnyttja rätten till integritetsskydd enligt gällande lagar.


VIII. EXTERNA LÄNKAR


1. Länkar på denna sida till andra webbplatser tillhandahålls endast för informationsändamål. 
 

2. Ägaren till webbplatsen ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser eller för någon skada som uppstår vid användning av dem.


IX. KONTAKTFORMULÄR


1. Användaren kan ange sina kontaktuppgifter genom att fylla i en speciell kontaktformulär som är avsett för kontakt med Ägaren, meddelandets innehåll och godkänna att de skickas till Ägaren. 
 

2. Att lämna kontaktuppgifter innebär att användaren har samtyckt till att ägaren behandlar de personuppgifter som anges i kontaktformuläret. Ägaren kommer att kunna använda de angivna kontaktuppgifterna för att skicka erbjudanden eller ta kontakt med användaren.


X. SÖKMOTOR


Användaren kan söka efter önskad information på webbplatsen genom att skriva in ett sökord i sökmotorn på webbplatsen. Denna funktion möjliggör för användaren att snabbare filtrera information än att läsa igenom hela webbplatsens innehåll för att hitta det användaren letar efter.


XI. RESPEKT FÖR IMMATERIELL EGENDOM


1. Webbplatsen och dess innehåll kan vara skyddade av upphovsrätt, varumärkeslagar och andra regler som rör skydd av immateriell egendom.

2. Tecken, logotyper och andra personifierade emblem för Ägaren som visas på webbplatsen (gemensamt kallade "Tecken"), utgör Ägarens varumärken.

3. Med undantag för enskilda, individuella, skriftliga tillstånd får användaren inte använda ägarens märken separat eller i kombination med andra ord eller grafiska element, särskilt i pressinformation, reklam, marknadsföringsmaterial, media, skriftligt eller muntligt material, elektroniskt, visuellt eller på något annat sätt.


XII. SKYDD AV ANVÄNDARDATA


Ägaren respekterar fullständigt användarnas integritet. Detaljerad information om hur användarens personuppgifter samlas in och bearbetas, liksom situationer där ägaren kan avslöja dem, finns i fliken Integritetspolicy.


XIII. BEGRÄNSNING AV ANSVAR


1. Webbplatsen innehåller allmän information. Den är inte avsedd att förmedla någon form av professionell rådgivningstjänst. Innan man vidtar åtgärder som påverkar användarens ekonomiska situation eller affärsverksamhet bör man kontakta en professionell rådgivare.

2. Webbplatsen ger inga garantier för dess innehåll, särskilt inte garantier för säkerhet, feilfrihet, avsaknad av virus eller skadlig kod, garantier för korrekt funktion eller kvalitet.

3. Webbplatsen ger ingen form av garanti, uttrycklig eller underförstådd, inklusive garantier för handelsanvändning eller lämplighet för ett specifikt syfte, icke-intrång i upphovsrätten, anpassning, säkerhet och tillförlitlighet av information.

4. Användaren använder webbplatsen på egen risk och tar fullt ansvar för skador som är relaterade till eller uppstår från dess användning, både direkta och indirekta, följds-, moraliska eller andra skador på grund av kontraktsansvar, skadeståndsansvar, försummelser, inklusive förlust av data eller tjänster.

5. Webbplatsen ansvarar inte för länkar som finns på webbplatsen, särskilt om de leder till webbplatser, resurser eller verktyg som underhålls av tredje part.

6. Ägaren är inte ansvarig om webbplatsen av någon anledning är tillfälligt eller långvarigt otillgänglig.

7. Ägaren ansvarar inte för information som överförs på webbplatsen och kan inte heller garantera fullständig säkerhet för transaktioner eller kommunikation som sker via webbplatsen.

8. Trots ägarens ansträngningar att garantera noggrannhet och uppdatering av webbplatsen kan oavsiktliga fel uppstå som användaren ombeds rapportera till ägaren efter att ha upptäckt dem.

9. Alla ovan angivna undantag och begränsningar av ansvar gäller i den vidaste rättsligt tillåtna omfattningen, inklusive alla typer av befintligt ansvar, såsom avtalsansvar, skadeståndsansvar och annat ansvar enligt polsk eller utländsk lagstiftning.


XIV. GÄLLANDE BESTÄMMELSER


1. Om någon av bestämmelserna i de Allmänna villkoren är eller blir ogiltig eller ineffektiv i något rättssystem, förblir resten av Villkoren giltiga och orörda. Parterna kommer att ersätta ogiltiga eller ineffektiva bestämmelser med en annan som så nära som möjligt uppfyller det avsedda syftet. Detta gäller också eventuella luckor i de Allmänna villkoren.

2. Om någon av bestämmelserna i de allmänna villkoren är eller blir ogiltiga eller ineffektiva enligt en eller flera rättsordningar, behåller alla bestämmelser i de allmänna villkoren sin giltighet i alla andra rättsordningar.


XV. FÖRHÅLLANDE TILL INGÅNGNA AVTAL


Om inget annat har beslutats utgör de allmänna villkoren en komplett och uttömmande överenskommelse mellan användaren och ägaren avseende användningen av webbplatsen, innehållet på webbplatsen och ersätter alla andra överenskommelser, överenskommelser och avtal som rör ämnet (innehållet) i dessa allmänna villkor.


XVI. ÄNDRING AV WEBBPLATSFÖRHÅLLANDEN


1. Ägaren till webbplatsen förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa allmänna villkor när som helst genom att publicera en uppdaterad version på webbplatsen, vilka träder i kraft för användare från och med publiceringsdatumet, om inte annat anges i de ändrade allmänna villkoren.

2. Användaren är skyldig att bekanta sig med ändringarna i Allmänna villkor, vilket Ägaren kommer att informera honom om genom att skicka ett meddelande eller meddelande om ändringarna i Allmänna villkor för att acceptera.

3. Fortsatt användning av webbplatsen innebär att man accepterar de ändrade villkoren för webbplatsen.


XVII. LÖSNING AV TVISTER


1. Alla uppstådda tvister ska i första hand lösas genom förhandlingar, innan de tas upp inför behörig skiljedomstol (hänvisning till skiljedomstol).

2. Om en vänlig lösning inte är möjlig kommer tvisten som uppstår från detta avtal att avgöras av domstolen i vilkens jurisdiktion ägaren har sitt säte.


XVIII. LAGLIGT GRUNDANDE


1. I frågor som inte regleras i dessa Allmänna villkor tillämpas följande lagar på lämpligt sätt:

a. lagen om telekommunikation från den 16 juli 2004 (dvs. Dz.U. från 2019, post 2460, med ändringar);

b. lagen om elektroniskt tillhandahållande av tjänster från den 18 juli 2002 (konsoliderad text, publicerad i 2019 års författningssamling, punkt 123, ändrad);

c. lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter från den 4 februari 1994 (konsoliderad text: Författningssamling från 2019, punkt 1231, ändrad);

d. Civilrättsliga kodexen från den 23 april 1964 (senaste versionen i Officiella tidningen från 2019, punkt 1145, ändrad)

samt andra tillämpliga lagar inom polsk rätt.